Kategórie
 
 
 
 
 

Zelená čísla

Vaša cena: 16,55 €
:
Produkt bol pridaný do Wishlistu.
Tento produkt sa už nachádza vo Wishliste!
Informácie o titule:
Počet stránPočet strán:155
VäzbaVäzba:pevná
Rozmery - šírkaRozmery:200
Rozmery - výškaRozmery:285
JazykJazyk:český
ISBNISBN:978-80-904417-6-7
Rok vydaniaRok vydania:2010

Popis titulu

Asymetrie mezi náklady na výkon práva myslivosti a výnosy z ní motivuje hledání postupů, které směřují k vytvoření přija­telného poměru mezi oběma opozičními pojmy. Přínosem k této úlo­ze je posuzovaná publikace, kterou pro šíři záběru a komplexním zpracováním lze označit za průlomovou, a to i v evropském měřítku. Definice pojmů a metod, použitelných při oceňování přírodních zdrojů, jsou obsahem první kapitoly. Na ni pak logicky navazuje druhá kapitola, která shrnuje dosavadní přístupy k oceňování zvěře. Obsahuje zejména hodnocení myslivecké péče o zvěř, posuzování normovaných stavů zvěře, a to nejen v ČR, ale i v Polsku, Rakousku, Německu a Slovensku. Obě kapitoly lze považovat za úvodní, jsou východiskem dalšího textu knihy. Obsahem třetí kapitoly je ekonomika držitelů honiteb. Je v ní pojednáno nejen o hospodaření honebních společenstev, příjmech z pronájmu honiteb a daňových povinnostech, ale i o závažném prob­lému, kterým je úhrada škod zvěří. Ekonomice uživatelů honiteb je věnovaná čtvrtá kapitola. Obsahuje popis ekonomické rozvahy hospodaření a vyhodnocení chovu hlavních druhů zvěře. Autor zde pojednává jednak o výnosech z prodeje zvě­řiny a z poplatkového lovu, a jednak o nákladech na přikrmování zvěře, ochranu myslivosti, budování a údržbu mysliveckých zařízení, materiál, dopravu, držení loveckých psů a střelivo. V závěru ka­pitoly jsou ilustrující údaje o ročních nákladech a výnosech „průměrné honitby“ v ČR. Kapitola má pro získání poznatků o ekonomice myslivosti stěžejní význam. V páté kapitole se autor zabývá ročními osobními náklady mys­livce. Jsou to zejména náklady spojené se získáním kvalifikace, tj. na zkoušky a pořízení příslušných dokladů, na vhodné oblečení, zbraně a v neposlední řadě na honitbu. Údaje získané z praxe mysliveckého hospodaření prokazují, že se jedná o značné částky. Doplňující význam v obsahu knihy má šestá kapitola, jsou v ní sdělení o hodnotě surovin, které získává zpracovatelský průmysl z ulovené zvěře v ČR. O ekonomice intenzivních chovů zvěře pojednává sedmá kapitola. Obsahuje podrobné údaje o nákladech a výnosech oborních chovů spárkaté zvěře a bažantnic. Také v tomto případě se závěry ka­pitoly opírají o poznatky z praxe. Výkon práva myslivosti má v ČR organizační strukturu. Činnost mysliveckých organizací nárokuje příslušné náklady. O nich pojed­nává osmá kapitola. Obsahem deváté kapitoly jsou informace o národohospodářském významu myslivosti, tedy o přínosech této aktivity pro stát a o státní podpoře myslivosti. Souhrn poznatků z předcházejících kapitol je v desáté kapitole. Tento souhrn je pak čtenáři k dispozici v němčině a angličtině.

Komentáre

Pridať komentár:

...

Pridať reakciu na komentár:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia