Recenzia knihy - RAF 100

Kategórie
 
 
 
 
Úvod > Svet kníh > Recenzia knihy - RAF 100
 

Recenzia knihy - RAF 100

Recenzia knihy - RAF 100

Royal Air Force oficiálně vzniklo 1. dubna 1918, kniha byla vydána k tomuto stému výročí. Není to pouhý soupis kampaní, doprovázený výčtem velitelských osobností a popisem zúčastněných letounů (i když i toto publikace o 224 stranách samozřejmě obsahuje). Zasvěceně líčí historii od váhavých začátků přes vznik Royal Flying Corps v roce 1912 a rozmach podnícený první světovou válkou.

 

Dvacátá léta znamenala útlum v počtu personálu i perutí, ale došlo k rozvoji technologií a operačních doktrín (orientace na bombardovací letectvo). Třicátá léta s nástupem jednoplošníků přinesla vznik dvou legend: Hurricanu a Spitfiru.

 

 S rostoucí specializací došlo ke vzniku samostatných složek – stíhacího, bombardovacího, pobřežního a výcvikového letectva. Několik kapitol se zabývá přípravami a průběhem druhé světové války a rozvojem britských vzdušných sil v této etapě. V této souvislosti autor zmiňuje zapojení československých a polských perutí v bitvě o Británii. „… Na-příklad 303. (polská) peruť se stala perutí s největším počtem sestřelů celé bitvy. V ní se jednou z největších osobností stal její český příslušník četař Josef František se sedmnácti sestřely…“.

 

Také některé další pasáže vypadají, jako by byly psány speciálně pro českého čtenáře. V kapitole o bombardéru Wellington se uvádí, že  „…na  tomto typu absolvovali letci z 311. (československé) bombardovací perutě (žádnou jinou peruť autor nejmenuje) stovky bojových hodin…“ nebo dále přínos 311. perutě „...nejprve na Wellingtonech, později na Liberatorech...“ v akcích proti německým ponorkám i hladinovým plavidlům v bitvě o Atlantik.

 

Jako jeden z momentů eskalujících studenou válku byl připomenut i Sověty podporovaný komunistický převrat v Československu v únoru 1948. (Pokud to jsou aktivity překladatele nebo vydavatele, bývá zvykem je jako takové označit, pokud ale jde o myšlenky autora, tak se můžeme i takto pyšnit „českou stopou“ v historii RAF.)

 

Nejsou zamlčeny ani neúspěchy, jakými byly tragický pokus o vylodění u Dieppe či ukvapená výsadková operace Market Garden. Zmíněny jsou akce Pouštní-ho letectva, operace Torch, Husky, bombardovací ofenziva, bombardování německých přehrad, fotografický průzkum, den D nebo dodnes diskutované bombardování Drážďan.

 

Po agresi Japonska získaly akce RAF globální charakter, a tak jsou připomenuty i její zásluhy v Barmě a na Dálném východě. Jsou uvedeny klíčové momenty, které ovlivňovaly vývoj RAF, ať to byl vynález radaru a jeho využití, vývoj proudových motorů od Glosteru E.28/39 Franka Whittla, až po využití v následných generacích proudových letounů.

 

Poválečný vývoj je uveden leteckým zásobováním Berlína a britským vývojem nukleární zbraně, což vedlo ke vzniku takzvané V-Force (trojice bombardérů Valiant, Victor a Vulcan). Výčet pokračuje akcemi proti komunistickým povstalcům v Malajsku, omezenou účastí v korejské válce a suezskou krizí. Zlom v kvalitativním i kvantitativním růstu znamenala Bílá kniha z roku 1957, na jejímž základě došlo k drastickému omezení vojenského rozpočtu. Závěr je věnován vzpomínce na Hawker Harrier, válkám o Falklandy, v Perském zálivu a dalším akcím RAF až do roku 2015.

Jedná se o zajímavou publikaci, která může českému čtenáři osvětlit mnoho aspektů této stoleté historie.

 

Kniha RAF 100 / Autor: James Holland

TEXT RECENZIE: Vlastimil Ehrman

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia